Polish English French German Portuguese Russian Spanish
Abonament Drukuj Email

Nowa oferta w przygotowaniu...

<?php
           echo "                       <TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"0\" CELLSPACING=\"0\" WIDTH=\"100%\">\n";
           echo "                       <TR>\n";
           echo "                               <TD><BR></TD>\n";
           echo "                       </TR>\n";
           echo "                       <TR>\n";
           echo "                               <TD>\n";
           echo "                                       <TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"0\" CELLSPACING=\"0\" WIDTH=\"100%\" class=\"pn-normal\">\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag\" WIDTH=\"19\">Lp.</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag\" WIDTH=\"*\">Rodzaj opłaty</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag_center\" WIDTH=\"100\">Cena netto [zł]</TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">1</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">Zmiana pakietu z droższego na tańszy</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center_light\"><B>300</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">2</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Zmiana pakietu z tańszego na droższy</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>bezpłatnie</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">3</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">Przeniesienie łącza w obrębie sieci</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center_light\"><B>50% opłaty aktywacyjnej poza promocją</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">4</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">Deaktywacja usługi po rozwiązaniu umowy</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center_light\"><B>50% opłaty aktywacyjnej poza promocją</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">5</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Koszty upomnienia</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>25</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">6</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">Zawieszenie korzystania z usługi za każdy miesiąc (opcja dostepna dla klientow ze stazem nie mniejszym niz 12 miesiecy, okres zawieszenia jednorazowo nie moze byc dluzszy niz jeden miesiac)</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center_light\"><B>50 % opłaty <BR>miesięcznej</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">7</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Cesja umowy</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>100</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">8</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_light\">Ponowna konfiguracja terminala</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center_light\"><B>50</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">9</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Dojazd do klienta (za każde rozpoczęte 5 km od siedziby Operatora liczone w obie strony)</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>10</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">10</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Usługa serwisowa (za każdą rozpoczętą godzinę)<BR> OPŁATA NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOJAZDU</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>50</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">11</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Przeprowadzenie czynności diagnostycznych bądź analiza pracy łącza na życzenie klienta (opłata pobierana w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości bądź stwierdzenia nieprawidłowości po stronie sprzętu będącego własnością klienta) <BR> OPŁATA NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOJAZDU</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>50</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">12</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Zmiana hasła/haseł oraz wydanie bądź wysyłka \"Listy Zasobów systemowych\"</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>20</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">13</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\">Wydanie bądź wysyłka duplikatu dokumentu</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B>20 za pierwszą stronę oraz 2 za każdą następną strone dokumentu</B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       </TABLE>\n";
           echo "                                       <BR>\n";
           echo "                       <TR>\n";
           echo "                               <TD class=\"pn-normal\">Kary</TD>\n";
           echo "                       </TR>\n";
           echo "                       <TR>\n";
           echo "                               <TD><BR></TD>\n";
           echo "                       </TR>\n";
           echo "                       <TR>\n";
           echo "                               <TD>\n";
           echo "                                       <TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"0\" CELLSPACING=\"0\" WIDTH=\"100%\" class=\"pn-normal\">\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag\" WIDTH=\"19\">Lp.</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag\" WIDTH=\"*\">Rodzaj opłaty</TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_nag_center\" WIDTH=\"100\">Cena netto [zł]</TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">1</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">Przywrócenie pełnej funkcjonalności po blokadzie usługi z winy klienta (między innymi z powodu <B>zaległości płatniczych</B>)</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B><font color=\"red\">10</font></B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">2</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">Działanie niezgodne z regulaminem, konfiguracja protokolów sieciowych powodująca zakłócenia w pracy sieci.(opłata naliczana za każde zdarzenie)</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B><font color=\"red\">500</font></B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">3</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">Udostępnianie łącza poza wyznaczony lokal Abonenta (opłata naliczana miesięcznie za każde nielegalne stanowisko)</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B><font color=\"red\">500</font></B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       <TR>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">4</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek\"><font color=\"red\">Bezumowne korzystanie z usług świadczonych przez Operatora (opłata naliczana miesięcznie za każde nielegalne stanowisko)</font></TD>\n";
           echo "                                               <TD CLASS=\"tab_srodek_center\"><B><font color=\"red\">500</font></B></TD>\n";
           echo "                                       </TR>\n";
           echo "                                       </TABLE>\n";
           echo "                                       <BR><BR><font class=\"pn-normal\"\n";
           echo "                                       UWAGA!\n";
           echo "                                       <BR>1. Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.\n";
           echo "                                       <BR>2. Serwisant może odmówić wykonania zleconej usługi w przypadku nie posiadania przez klienta licencjonowanej wersji instalacyjnej systemu operacyjnego bądź systemu innego niż \"MS Windows XP/Vista\". W takim przypadku pobrana zostanie dwukrotność opłaty za dojazd.\n";
           echo "                                       <BR>3. Sarocom Network zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zleceń na usługi serwisowe nie związane z ofertą bez podania przyczyn.\n";
           echo "                                       <BR><BR>\n";
           echo "                                       Cennik obowiązuje od 2007-01-01</font>\n";
           echo "                               </TD>\n";
           echo "                       </TR>\n";
           echo "                       </TABLE>\n";
?>
 

Sonda

W domu wystarcza:
 
Chciałbym...
 


Reklama