Polish English French German Portuguese Russian Spanish
Inne opłaty Drukuj Email


Lp. Rodzaj opłaty Cena netto [zł]
1 Zmiana pakietu z droższego na tańszy 300
2 Zmiana pakietu z tańszego na droższy bezpłatnie
3 Przeniesienie łącza w obrębie sieci 50% opłaty aktywacyjnej poza promocją
4 Demontaż urządzeń u klienta po rozwiązaniu umowy 50% opłaty aktywacyjnej poza promocją
5 Koszty upomnienia 25
6 Zawieszenie korzystania z usługi za każdy miesiąc (opcja dostepna dla klientow ze stazem nie mniejszym niz 12 miesiecy, okres zawieszenia jednorazowo nie moze byc dluzszy niz jeden miesiac) 50 % opłaty
miesięcznej
7 Cesja umowy bezpłatnie
8 Konfiguracja terminala 50
9 Dojazd do klienta (za każde rozpoczęte 5 km od siedziby Operatora liczone w obie strony) 10
10 Usługa serwisowa (za każdą rozpoczętą godzinę)
OPŁATA NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOJAZDU
50
11 Przeprowadzenie czynności diagnostycznych bądź analiza pracy łącza na życzenie klienta (opłata pobierana w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości w działaniu usługi)
OPŁATA NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOJAZDU
50
12 Wydanie bądź wysyłka duplikatu dokumentu, zmiana hasła/haseł oraz wydanie bądź wysyłka "Listy Zasobów systemowych" (za każdą stronę)* 20
13 Działanie niezgodne z regulaminem, konfiguracja protokolów sieciowych powodująca zakłócenia w pracy sieci.(opłata naliczana za każde zdarzenie) 500
14 Udostępnianie łącza poza wyznaczony lokal Abonenta (opłata naliczana miesięcznie za każde nielegalne stanowisko) 500
15 Bezumowne korzystanie z usług świadczonych przez Operatora (opłata naliczana miesięcznie za każde nielegalne stanowisko) 500


1. Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
2. Serwisant może odmówić wykonania zleconej usługi w przypadku nie posiadania przez klienta licencjonowanej wersji instalacyjnej systemu operacyjnego bądź systemu innego niż "MS Windows XP/Vista/7". W takim przypadku pobrana zostanie dwukrotność opłaty za dojazd.
3. Sarocom Network zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zleceń na usługi serwisowe nie związane z ofertą bez podania przyczyn.
4. * Wysyłka/wydanie następuje po opłaceniu usługi.

Cennik obowiązuje od 2007-01-01

 

Sonda

W domu wystarcza:
 
Chciałbym...
 


Reklama